Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1888
Kristiania, 22. mars 1888

Hva som har gledet meg mest under all den jubel og under alle disse strømmer av virak, som er blitt Henrik Ibsen til del i anledning hans 60-årige fødsels­dag, er den ting, at studentungdommen, som ved de siste Ibsenske verks oppførelse på nasjonalscenen underlig nok kun sparsomt hadde gitt møte, den dag fulltallig hadde innfunnet seg til festforestillingen på Christiania Theater og fikk stemningen opp til sann feststemning ved den jubel og de bifallsstormer, som hele aftenen ledsaget forestillingen, og som heldig dekket over, hvor lite der fra teaterets side var gjort for å gjøre forestillingen til festforestilling. Til slutt syntes bifallet ingen ende å ville ta, mens teateret gjenlød av rop på "Gengangere". Det var ungdommen som krevde, at et av dets kjæreste verk, nasjonens første dikters hovedverk, skulle føres frem på den nasjonale scene. Naturligvis nytter det ikke noe; men det er godt at teaterets direksjon stadig minnes om, hvilken krenkelse den har tilføyd Henrik Ibsen ved å nekte "Gengangere"s oppførelse.

Det var ikke alene fra norske, svenske og danske forfattere, vitenskapsmenn og politikere lykkeønskninger strømmet inn til Henrik Ibsen den 20. mars. Fra alle kanter av Tyskland, fra Holland, fra Polen kom hilsener til den ensomme dikter i München.

Den bekjente polske skuespillerinne Helena Modrzejewska har som Nora i "Et dukkehjem" en av sine beste og kjæreste roller.

I Tyskland har Henrik Ibsen vunnet et navn som ingen annen nålevende dikter; hva som i de siste år i blader og tidsskrifter er skrevet om Henrik Ibsen, for og imot dikteren, utgjør en hel liten litteratur.

Tysklands første skuespillere, Josef Kainz og Ernst Possart, hører til den store dramatikers ivrigste beundrere. Alene i Berlin har i løpet av de siste to år, "Gengangere", "En folkefiende", "Vildanden" og "Rosmersholm" nådd frem til scenen med den talentfulle skuespillerinne fru Charlotte Frohn-Anno i de kvinnelige hovedroller.

Mens man i Paris forbereder oppførelsen av "Gengangere" på "Theatre libre", vil i den nærmeste fremtid "Et dukkehjem" bli spilt i Wien med den berømte skuespillerinne Friederike Goßmann, nå grevinne Prokesch-Osten, i hovedrollen. Grevinnen, som forlengst har trukket seg tilbake til privatlivet og kun vil opptre i denne ene rolle, sier selv, at hva 10 års overtalelse ikke har formådd, det har denne dikters merkelige dikterverk uimotståelig drevet henne til – på ny en gang å betre scenen.

I London holdes der i denne tid en rekke foredrag om skandinavisk litteratur og særlig Henrik Ibsens diktning.

Er det så ikke sant, hva Bjørnson telegraferte til Ibsen den 20. mars: I dag kommer verden til den ensomme.