Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 5: 1888
Kristiania, 22. mars 1888

Så har da også jeg fått høre Bjørnson foredra det potpurri, han under navn av "Engifte og mangegifte" nå i flere måneder har oppbygget folk med i by og på land i Nordens trenne riker.

Det var forholdsvis lite nytt man fikk høre. Verre var det, at det syntes meg, at foredraget et og annet sted kom ned på det nivå, at man kunne tro det var en spissborgers og ikke en dikters tale; det var ting deri, man ikke skulle tro "Leonarda"s dikter kunne si og mene. Men der var naturligvis mange glimrende enkeltheter, og han forstår jo ved rent ytre midler å rive auditoriet med som ingen annen taler.

Populær er Bjørnson blitt ved dette sitt foredrag, og den bannlyste dikter har på sin turné endog kunnet glede seg ved rett mange geistlige håndtrykk.