Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 4: 1887
Kristiania, september 1887

På reisen har jeg ikke fått anledning til å skrive noen dagbok; jeg har i de efterfølgende blad samlet noen brev, jeg har sendt til venner, og efter erindringen føyd en og annen supplerende bemerkning til. Jeg måtte jo ha noe i min dagbok om denne deilige sommer og den interessante tur, som for meg i mange henseender har vært så rik og betydningsfull.