Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 4: 1887
19. juli

 

Vi passerer nu den lille øy Pantelleria, som ligger midt mellom Tunis og Sicilia. Hit var det jo romerne sendte sine forbrytere og politisk mistenkte. Et yndig sted, når man tenker på våre dagers Sibir. Små landsbyer og villaer klynger seg til bergsidene, som snart hever seg temmelig steilt opp av havet, snart skråner slakt oppover med rike skogpartier. Rundt om øya sees mange vakre seilbåter, som står godt i den friske eftermiddagsbris. Alt tyder hen på, at den gamle forbryterkoloni nå er sommeroppholdssted for glade, frie sicilianere, som her rett kan fryde seg ved den friske havluft.