Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 4: 1887
Kristiania, 22. januar 1887

Ikke den første skuffelses hele sorg, kun et stille vemod. Det er likesom jeg er blitt så trett siden hin forrige sommer. For trett til sorg, – for trett til elskov.

I dag er der ingen bitterhet; der dukker kun opp ett efter ett i et bløtt vemods slør lyse minner om en deilig kvinne og en lykkelig tid.

Alles ist hin –

I dag gir hun alt til en annen.

Og så å vite, at det hele kunne vært annerledes.

Men alltid kun disse tusener hentydninger, aldri bent ut. Så tvilte vi begge midt i vår tro. Forbannet, denne mannfolkenes forbistrede dumstolthet, som intet tør risikere, føler de seg ikke sikre!

Jeg hadde innbudt en venn til diner i dag; en minnefest. Ved champagnen drakk vi brudeparets skål. Det klemte til for brystet; ellers intet. Så ble der sendt lykkønskningstelegram: "All mulig lykke!" –

Alles ist hin –

Mon det så er siste gang, livet byr til slik en fest?