Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 4: 1887
            Men sorg blev jo den vises læremester.

            Kummer er viten; den, som mest forstår,

            må sørge dypest ved den bitre sannhet.

            Kunnskapens tre er ikke livets tre.

                                                                        Byron