Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 4: 1885
Kristiania, 15. september 1885

Noen benkerader hist og her var opptatte ved premieren i aften: "Et Brud" av dr. Edvard Brandes med August Lindberg som dr. Reimert. Pressen hadde også klaget så meget over "Et Bruds" kjedsommelighet, som ikke engang Lindbergs spill kunne råde bot på. - - "Et Brud" står tilbake for det beste, Edvard Brandes har skrevet. Og de mange vil alltid forbli uforstående overfor Brandes'' klare, lidenskapsløse stil og rolige replikker, bak hvilke hans fornemt kjølige temperament skjuler seg. Men for dem, der er blitt fortrolige med hans stil, der har lært å sette pris på den personlighet, der har formet den, vil hans skuespill alltid skaffe en kunstnerisk nytelse, selv hvor den dramatiske virkning fattes. - - Lindberg spilte naturforskeren, dr. Reimert. Forfatteren har gitt en personlighet, der alltid lar seg lede av sin forstand, en kritisk natur, hos hvem følelseslivet er blitt en smule avdempet i ensomheten. Lindberg gav dr. Reimert for meget av den yngste generasjons tretthet og weltschmerz, for meget av dens sykelige nervøsitet. - - August Lindberg spiller ut fra sin egen personlighet, ut fra sitt eget livs erfaring. Mange vil finne, at dette er hans storhet.