Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1885
Trondhjem, 15. august 1885

Hvor de brødre, som har skrevet Renée Mauperin, og Edmond, som har gitt oss Chéries historie, må ha elsket sin far! Ti de, som med en så dyp inderlighet har kunnet skildre Renée Mauperins kjærlighet til sin far, denne kjærlighet, som erstatter henne alt i livet, må selv ha følt noe lignende. Og vi, som nu er unge, føler oss, når vi lærer denne skildring, likesom besjelet av noe av den pietet, man nærer overfor avdøde. Vi vet, at Jules og Edmond de Goncourt hører til den generasjon som er i ferd med å forsvinne, og vi spør oss selv: Er der i vår tid så meget mere, som skiller en far og sønn? Renée Mauperins kjærlighet til sin far synes oss dog så fjern og underlig fremmed.