Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1885
Kristiania, 4. mars 1885

Karneval, ball - sesongen har tatt sin begynnelse. Meget nytt for meg, som i år for første gang gjør min inntredelse i hovedstadslivet. – Dag efter dag ingen tanker – kun dans og lek, lys og festglans. Hver dag, hver aften sin til­lokkelse – over hvilken der hviler noe av det nyes sjarme. - - Hver fredags aften er jeg i teateret. Frk. Reimers, som er kommet tilbake fra Wien, gjorde visst lykke som Denise i Dumas'' nyeste stykke. Hennes energiske arbeid fortjente belønning. ×××