Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Kristiania, 3. desember 1884

Midt under festjubelens virvar bøyer jeg i stillhet mitt hode for den mann, som var en av de første og en av de beste, som banet vei for den frie forsknings og den frie tenknings fremtrengelse til seier i Norden.

Og hans samtid – den steinet ham.

Men i dag har alle hyllet ham. Og alle våre Jeronimusser, Stygotier o.s.v. har smykket skaldepannen med deres laurbær.

Men i morgen går de så hen og steiner de menn som har fulgt den vei, Holberg var med å bryte; og de er alvorsmenn som alltid.

                                    (Holbergs 200 års jubileum).