Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Kristiania, 12. oktober 1884

Liv og avveksling, hvor der før var stille ensformighet, sykelig ensformighet. Nye og uvante ting viser seg overalt, og jeg iler med å lære dem å kjenne med den unges hele begjærlighet. - -

Intet under, at min weltschmerz er forsvunnet, og gleden over å kunne tilfredsstille en lengtende trang efter å se, lære og forstå har inntatt dens plass. - - Hvor jeg har lært i disse måneder, hvor min synskrets er blitt utvidet! - Jeg er vokst. Jeg merker det, og jeg er så lykkelig derved. - -

Og dog mere enn før merker jeg nu, hvor lite jeg vet, hvor uendelig små grensene for min ånd er. Men jeg fortviler ikke over det. Det ansporer meg bare til arbeid; og jeg føler arbeidstrang og arbeidsglede. - - Nå drømmer jeg ikke lenger, nå arbeider jeg.