Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Kristiania, 8. september 1884

I aften har russen vært i Christiania Theater og hyllet skuespiller Nielsen ved hans femtiårsjubileum. Allerede ved syvtiden såes tallrike studentluers silkedusker å henge ned over annen losjerads balkonger. Ungdommen var samlet for å yte en av vår scenekunsts eldste sin hyllest. Og da gamle Nielsen trådte inn som kobbersmedmester Smidt i "Gjenboerne", hvilket bifall mottokes han da ikke med. Aldri syntes det å skulle ta ende. De gamle nede i parkett mintes de mange aftener de hadde gledet seg ved nytelsen av hans kunst, og de unge følte ærbødighet ved å stå overfor en av de gamle, som har vært med å bære vår skuespillkunst frem. Laurbærkranser og blomster blev kastet til ham, mens orkestret spilte fanfarer.

Gamle Nielsen er ikke blitt stor ved sitt geni, han fortjener vår takk og beundring, fordi han både i gode og onde tider har vært utrettelig i å være med og trekke lasset.