Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Kristiania, 7. september 1884

Den forløpne uke har vært en festenes tid. Aften efter aften har jeg vært sammen med glade studenter. Man stifter nye bekjentskap og nye vennskap, og så samler man nye inntrykk. Jeg trodde intet på begeistringen, på lyrikken i de første studentdager. Nå tror jeg noe på den – tror, hvor det lyder underlig for meg, som alt var blitt fortrolig med tvilen på alt og om alt.