Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Jægtvolden, Inderøen, 6. august 1884

På gamle tomter – og gamle minner! Hvor klart den stod for meg hele min første kjærlighets tiltrekning, da jeg så de gamle tomter, hvor vi hadde ferdedes sammen den sommer; jeg gjenkjente hver flekk, og hver flekk hadde sin historie å fortelle. Og da vi nå atter gikk sammen her og talte, så tenkte jeg på, hvorledes vår samtale lød den gang midt i den første rus, og jeg merket det fullt ut: Vi hadde vært barn og var blitt voksne.