Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Frosta, 24. juli 1884

Fruktbare åkrer, bølgende rugmarker, rike, saftige engstykker, hvorimellom granskog hist og her skjærer seg inn i et landskap, som på begge sider sakte senker seg fra den lave åsrygg, som strekker seg midt gjennom halvøya ned mot Trondhjemsfjorden, – så har man et svakt inntrykk av Frosta, dette Trøndelagens storåker.

De grundtvigske folkehøyskoler har øvet en overordentlig innflytelse på befolkningen. Som den er ytterlig frisinnet i politikken, våker den med engstelig konservatisme over at den religiøse tradisjon opprettholdes. Pastor Oftedals blad "Vestlandsposten" er det organ, som nærmest er et uttrykk for frostingenes anskuelser. Oftedal! – Hvor våre bønder dog lar seg lede av moderne paver. –