Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Trondhjem, 11. juli 1884

Gudskjelov – ! Eksamensdagene er over, og jeg har klart eksamensskjæret med hell. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle være den, som nest duxen erholdt den beste karakter; laudabilis på første point (1.58) faller det ikke i hver manns lodd å få, særlig når man har skutt skolepliktene til side for andre inter­esser. Jeg er også riktig glad, skjønt begeistringen for å være opptatt blant den akademiske borgerskare ikke har fylt mitt bryst således, at den har kunnet frembringe den minste smule av all den vandige lyrikk, som ellers pleier å strømme ut fra de nybakte Minervasønner. – Kun den glede betar meg, at jeg nå selvstendig og fritt skal få leve i hovedstadens mere brokete liv, få nyte alt det en hovedstad byr på kunstens område; den dramatiske og lyriske scene for­uten alle de større reisende kunstnere, som årlig gjester Kristiania. Dette vil bringe meg meget glede og nytelse. ×××