Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Trondhjem, 8. juni 1884

De siste par dager har vi hatt besøk av en gammel venn og skolekamerat, Gunnar Berg, som har gjestet Trondhjem på gjennomreise til Nordland. Han er vel den av oss unge, som har nådd videst frem. Han har i et par år gjestet Düsseldorf og Paris for å drive sine studier i malerkunsten, og skal til høsten ned til München for å studere videre under Otto Sindings veiledning. Jeg så en hel del av hans arbeider, og han besitter visstnok et sjeldent talent både på genre­maleriets og landskapsmaleriets område. Blant annet har han levert en utmerket sortkrittstegning av Alexander L. Kielland. Denne skal litograferes, og han har allerede solgt forlagsretten dertil. Dette blir det første større arbeid, han sender ut til offentligheten. Allerede i et års tid har han og levert forskjellige illustrasjoner til det bekjente svenske blad "Ny illustrerad tidning". Han var full av håp og begeistring for sin kunst. Hvor lyste ikke hans øyne, når han viste frem sine bilder for våre undrende blikk! Hvad er det, som stikker meg så i brystet, når jeg tenker derpå? - - Det er vel gamle sår som rives opp, og som jeg trodde var grodd. - -

Sammen med denne vår venn har vi, den unge russ, levd i bakkantisk rus og glede de siste par dager. Vårt mektige tog gjennom de brede, tomme gater satte nok de gode, gamle trønderske borgere i ren forskrekkelse. Vinduer blev åpnet, og halvt forskremte, halvt søvndrukne skikkelser stirret ut efter oss i sine nattdrakter. Sang og hurrarop og jubel lød efter vårt ungdomsglade tog i den stille natt.