Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Trondhjem, 16. april 1884

I aften oppførte Bergens nasjonale scene Edvard Brandes'' og Alexander Kiellands skuespill "Garman & Worse”. I at det danske og norske nasjonalteater har oppført "Garman & Worse" ligger sikkert en stille innrømmelse av det uberettigete og forfeilede i ikke å la Ibsens "Gengangere" oppføre på disse scener. I alle fall er ett sikkert med hensyn til "Garman & Worse". Realismen har holdt sitt inntog på scenen, og jeg tror at den har seiret. "Garman & Worse" interesserte meg meget. Det er en av de beste aftener jeg har tilbrakt i vårt lille teater.