Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Trondhjem, 3. april 1884

Atter nyheter i politikken!

Kongen har valgt nytt råd, og i spissen satt en av de dømte herrer, statsråd Schweigaard. Forfatningskampen vil altså fremdeles bli mere og mere pågående, til man lærer å respektere vårt folks suverenitet, og kongen velger sitt råd blant menn, som eier velgernes sympati og forstår tidens krav til fremskritt og utvikling.

Og så – de fire majestetsforbrytere!,

Bjørnstjerne Bjørnson kommer med det første selv til Kristiania, for å føre sin sak og utstå den eventuelle straff.

I et brev til "Verdens Gang" – kjekt skrevet – sier han: "For fremtiden kommer jeg vel hjemover med visse mellomrom, for å ta mot straffen for mine skriverier. Ti jeg lar meg ikke avskrekke. Jeg lar så menn ikke munnen binde på meg."