Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Trondhjem, 23. februar 1884

Rundt om er luften full og tung av gjetninger om hvilket utfall riksretts­dommen mot statsminister Selmer vil få. Sangvinikerne blant høyrepartiet bærer ennå hodet kjekt mot sky, de fleste går tvilende omkring, men pessimistene har forlengst senket håpets fane og vandrer rolig den uunngåelige skjebne i møte. – Dommen faller sannsynligvis en av de første dager. Man taler om at der vil finne større opptøyer sted i Kristiania, i fall dommen blir fellende. (Jeg er virkelig så barnaktig å ønske, at der, hvordan enn utfallet blir, kommer til å bli litt liv og røre, sånn noe i genre av revolution en miniature). Hele kongefamilien er nu samlet i Kristiania. At noe av betydning vil skje, ligger utenfor tvil. Interessante tider!