Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Trondhjem, 7. februar 1884, aften

 

#

Lyse minder,

de jo aldri flygter, svinder,

intet binder

os med stærk''re baand end dem.

Mørke minder

også vei sig finder,

kjæmper, vinder

sig i aftnens stilhed frem.

#

Saar oprives,

tankemylret heftig kives,

til jeg drives

syg og træt til haabløshedens bred.

Da jeg tænker

bedst at prøve mistros lænker,

intet krænker

mig da under kampen hed.

#