Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 3: 1884
Trondhjem, 6. februar 1884

I kveld fikk jeg da se "Gengangere"s oppførelse. – Bena skjelver ennå under meg. Kaldsvetten perler frem på pannen. – Jeg føler meg så matt. Hver sene, hver muskel var spent hos meg under hele forestillingen. .. Hvert ord, hver mine gikk inn i min bevissthet, intet gikk tapt for meg.