Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1884
Trondhjem, 27. januar 1884

(Skrevet efter hjemkomsten fra et selskap.)

 

#

Saa barnligt vi spøgte og lo;

men jeg saa det i dine blikke,

og negte det vil du slet ikke:

Vi elsker hinanden, vi to.

#

I den lette, flagrende leg

vi os glade tankeløst svang,

men''s det hørtes paa stemmernes klang:

Vi elsker hinanden, du og jeg.

#

Men jubelen snart forstummed,

og farvel vi hinanden bød.

Vi saa det jo dog paa kindernes glød:

Vor kjærlighed hjærter ei rummed.

A.K.