Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 30. desember 1883

Mørke, tunge skyer, – innimellom små glimt av sol, av varme, – slik har det svunne år åpenbart sin skikkelse for meg – for mitt personlige vedkommende. Hvilket interessant år, fullt av begivenheter! Hvilken bevegelse, hvilket røre!

Fremadstreben på det politiske og litterære område. Stagnasjonsmennene forsvinner litt efter litt. De har heller intet å gjøre her. De står bare i veien for fremskrittets rydningsmenn. De forstår ikke det gjærende, higende liv som nå så herlig utfolder seg, og til hvilket jeg fester sånn lit.

De streber bakover, hvor meget de innbiller seg, at de gjør det motsatte. De har intet med fremskritt, med en pulserende utvikling å gjøre.

Hvilke håp jeg nærer til hva det kommende år skal bringe. Måtte jeg ikke bli altfor meget skuffet. Resignasjon har visstnok livet lært meg, men allikevel –