Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 8. november 1883

Bøkene blir dog til slutt ens beste venner. Ensom føler man seg aldri, når man har dem til selskap. Aften efter aften hele uken igjennom er jeg alene. Dog, når bøkene er kommet frem, føler jeg aldri forlattheten og ensomheten. Alt det stoff til tenkning man får. men så føler man, når man leser alle disse dikterverk, så knugende all sin ringhet og all sin usselhet. Dette ildner igjen til å ta fatt på rydningsverket; arbeidet kan bli tungt, men hvor lykkelig blir man ikke for hver liten flekk, man får ryddet!