Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 23. oktober 1883

Det var gildt å se, at studentene hadde demonstrert mot Christiania Theaters direksjon, fordi den hadde nektet å la Ibsens "Gengangere" oppføre. Det viser, at det er en ungdom som higer fremad og vil oppta en kamp for de nye ideer; ikke lar seg kue av noen gamle, gråhårete knarkers foreldete anskuelser.

Hele hovedstaden er full av entusiasme over Lindbergs Osvald. Det skal være et ypperlig stykke skuespillkunst.