Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 17. oktober 1883

Hva er livet annet enn en komedie. De skuespillere som best forstår å spille sine roller når lengst frem. Hvor jeg hater, forbanner dette komediespill! Aldri kan man være naturlig, være fullt seg selv. × × × ×