Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 9. oktober 1883

 

Se! toget er stort,

det bryder sig frem,

og gaar det ei fort,

saa naar det dog frem.

#

Husk! kampen er tung,

man kjæmper i taage,

men flokken er ung,

den alting vil vaage.

#

Og intet det nytter

toget at stanse,

det fremad sig flytter

fra skanse til skanse.

#

Det har ungdommens haab

paa sandhedens seir,

det ændser ei raab

fra de gamles leir.

#

De nye tanker

det høit forkynder,

de gamle skranker,

det mer ei ynder.

#

De gamle ser med skræk,

sin svindende stab

og samler paa dæk

sit hele mandskab.

#

Men toget kun smiler

til flokkens nødraab,

det fremad iler

med tro og haab.

#

De nye tanker

sig voxer stærke,

de bryder skranker,

som staar paa tværke.

#

Og solskin lyser

paa togets vei;

de gamle fryser,

men ved det ei.

A.K.