Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 3. oktober 1883

Alf spilte i kveld for meg Beethovens måneskinnssonate. Lykkelige! Du som forstår så fagert å tolke disse henrivende toner av denne mesterlige tonekunstner.

Hvor vi føler oss små og ydmyke når vi hører noe slikt! Vi stakkarer, som aldri får lov til å ta forhenget tilside og sende vårt lengtende blikk inn i forhallen til kunstens, til poesiens og tonekunstens hellige tempel!

Vi makter ikke å forme våre tanker og følelser. Men dypt under går der også hos oss en stemning; den dikter og synger, men akk! kun for oss selv.