Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 23. september 1883

Riksretten har avsagt sådan kjennelse: Defensors inhabilitetsinnsigelse blir ikke å ta til følge.