Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 8. september 1883

Jeg leser for tiden Brandes'' verker – leser, nei jeg ånder, jeg lever i disse verkers idékrets. Hvor mang en gang, når jeg om aftenen, efter at jeg er ferdig med mitt skolearbeid, har tatt Brandes'' verker frem, når jeg har truffet på steder, så mektige, så idérike, har jeg ikke kastet meg tilbake i min stol og ropt høyt – naivt – "Ha, hvilken mektig ånd." Det hender, når jeg lenge har lest i "Hovedstrømningerne" om aftenen, jeg umulig får sove før langt på natt, mine tanker arbeider, det gjærer i mitt indre, – gamle og nye ideer fører en voldsom kamp om herredømmet.

Når jeg våkner om morgenen er jeg trett, jeg er ikke utsovet; men avsted på skolen må jeg, være med i trettende språkeksersiser, pugge inn i meg lange matematiske formler.

Så går eftermiddagen med lesing av skolepensum, en tur og samtale med venner og kamerater.

Aftenen helliger jeg Brandes! Da lever jeg først riktig. Jeg føler på meg, at jeg snart må skrive noe om Brandes, – jeg får feste mine tanker på papiret.