Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 25. august 1883

Bourbonernes siste ætling er forsvunnet fra historiens skueplass. Greven av Chambord, "Henrik den 5.", er efter lang tids sykelighet død på sitt gods Frohsdorf. Republikanske blader fremhever, at med Chambord er doktrinen om kongedømmet av Guds nåde forsvunnet.