Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Garlid, 29. juli 1883

Nå er de fleste gjester dratt sin vei herfra. Jeg tilbringer størstedelen av dagen i de nærliggende skoger, oppfylte av den deiligste duft av furuenes utdunstninger og friskt bjørkeløv. Jeg håper derved å vinne krefter til vinterens lesning, forberedelsene til eksamen artium.

I går var jeg sammen med den tyske forfatter en tur opp til en seter. Man pleier ved dette ord å male opp for seg i fantasien et idyllisk sted inne mellom fjellene, hvor naturen, den hyggelige seterstue og den vakre seterjente i forening gjør stedet til en yndig plett. Men dessverre, den seter vi besøkte, gjorde sannelig et slett inntrykk; det var omtrent en motsetning til det sted jeg i fantasien hadde forestilt meg.

Jeg har nå kun noen dager igjen å være her, så skal jeg tilbake til den kvalme byluft. ......