Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Garlid, Soknedalen, 25. juli 1883

Min første fottur er forbi. Jeg har vandret 30 mil gjennom mitt fedreland, lært enda mer å skatte og elske dets eiendommelige natur, lært enda mer å kjenne dets folk.

Herefter vil jeg, hvis mulig, hver sommer som turist dra om i mitt fedrelands forskjellige egner. Derved høstes et rikt utbytte både for sjel og legeme.

Nå skal jeg for det første oppholde meg her på Garli et par ukers tid i fred og ro.

Naturen her er mild og blid, stemmer sinnet til fred og forsoning. Skog og engpartier veksler nedover dalen. Luften her er deilig og frisk – fjelluft så å si. Her er atskillige gjester, blant andre en tysk forfatter, Herman Schaffert, som ligger her og skriver en beskrivelse over sine reiser her i Norge like fra det nordligste Finnmark, skildrer folkets eiendommeligheter, seder, levemåte osv.

Latter, lek og spøk lyder om meg hele dagen, gjør tankene lyse og lette. – Hvor deilig å være borte fra byens larm og tummel, å kunne nedsenke seg i naturens fred.

Kun en ting savner jeg og har savnet på min tur – det er aviser. Jeg vil så gjerne følge med min tid og holde meg à jour med dagens begivenheter. – Nå lever jeg i en salig uvitenhet om alt hva som rører seg utenom meg. Et par nyutkomne bøker har jeg dog lest, Alphonse Daudets siste roman: "Eline Ebsen" (fr. l''evangeliste), et indignasjonens utrop mot all den religionsfanatisme, man skulle tro fremmed for vår tidsalder, men som dog har hersket blant noen sekter i Paris i det siste decennium, samt den unge danske forfatter Henrik Pontoppidans fortelling "Sandinge menighed", et virkelighetsbilde av større virkning, som vitner om atskillig begavelse. Dette hans arbeid viser, at han fullt ut slutter seg til den gren av de danske diktere, som teller Drachmann, Schandorph, Jacobsen og Gjellerup i sin midte – med andre ord det danske litterære venstre.