Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Rise i Opdal, 22. juli 1883

Ved Kongsvold åpner seg den trange Drivadal med sin storslagne natur. Midt gjennom dalen flyter den strie Drivastrøm.

Vi gikk Vårstien, den gamle vei, som var så vanskelig og farlig å ferdes med hest og vogn. – Bratt opp, og bratt ned, ovenfor veien den steile fjellvegg, nedenfor en bratt styrtning ned til Drivastrømmen, det er som å se ned i en mørk avgrunn. Fra stien en glimrende utsikt over Drivadalens ville fjellnatur.

Skjønt mer anstrengende bør dog enhver turist velge denne vei fremfor den nyanlagte chaussée. Nå er vi kommet ned i det tettbygde Oppdal med sine rike skoger og enger. Forbi er høyfjellsfarten!