Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Øveraas i Eresfjorden, 16. juli 1883

Marsjen i dag over fjellet fra Isfjorddalen var det mest anstrengende jeg noensinne har vært med på. Oppstigningen og kanskje enda mer den steile nedstigning var vanskelig og anstrengende. Efter oppstigningen bestod veien for en stor del av steinurer. Et stykke vasset vi i snø; like under oss hadde vi et mørkt, dypt fjellvann, som vi ved et eneste feilskritt risikerte å falle ned i for ikke mer å se dagens lys. Dog, der var noe nervespennende, styrkende i slik å se faren like inn i øyet.

Nå er vi da endelig efter den kjedelige nedstigning nådd hit til Eresfjorden, hvor vi nyter den søte hvile efter dagens møye og besvær. Dog håper jeg, at denne marsj for en del har bidratt til å fremme mitt valgspråk: "Sana mens in sano corpore."

I morgen skal vi ro oppover Eikesdalsvannet og dernest gjennomvandre denne interessante dal.