Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 18. juni 1883

Dagens festligheter har bestått i omvisning i domkirken med foredrag av professor L. Dietrichson samt avholdelsen av første sangerfestkonsert.

Av de opptredende sangforeninger gjorde utvilsomt Bergens sangforeninger samt Kristiania håndverkerforenings sangkor mest lykke. Det siste sang vakkert og tiltalende Kjerulfs "Brudefærden", ledet av sin talentfulle instruktør Thorvald Lammers; sangen ble mottatt med uendelig jubel, og Lammers ble tilkastet en masse blomsterbuketter. Efterat Bergens sangforening hadde avsunget "Naturens og Folkets Vaar" var entusiasmen på sitt høydepunkt. Denne måtte gis da capo, og under begeistrede bifallsytringer måtte gamle Udbye som komponist av melodien frem på sangertribunen.

Til slutning sang alle sangere Bjørnsons gripende, stemningsfulle fedrelandssang av "Fiskerjenten". Å høre denne sang sunget av Norges ungdom, av de menn som bærer fremtiden i sitt skjold, av unge folk, samlet på alle kanter, fra bygd og by, fra fjell og dal til festlig sangerstevne, var av umåtelig virkning.

Ennå lyder tonene for mine ører:

 

"Bare vi, bare vi hadde kjærlighet nok" ......

 

Sangerne har brakt lys og liv inn i vår stad, ungdomsjubel og begeistring er i deres følge.

Gud signe deres møte i den fagre, forhåpningsfulle vår i gamle Nidaros!

Nedenstående sang ble avsunget ved sangersexaen:

           

Hilsen til Trondhjem, 17. juni 1883.

#

Nu løftes sangens faner

i vaar og hæggeduft,

som tog af hvide svaner

de svømme gjennem luft.

Nu frem i fjæld og lier

med vinger paa vor fod

med lyse melodier

og freidigt ungdomsmod!

#

Stig over viddens skrænter,

følg Gaulas styrtebad,

og send til dalens jenter

dit glade sommerkvad,

thi der, hvor sangen kommer

og unge hjærter slaa,

der følger sol og sommer,

Og der bli''r himlen blaa!

#

Vær hilset Trøndelagen

med fagerlid og elv!

Her funkler sommerdagen,

her lyser natten selv;

som kvæld og morgen brødes

inat paa fjæld og vang,

saa Norges fylker mødes

og hylder dig i sang!

#