Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 2: 1883
Trondhjem, 17. juni 1883

Sangerne har holdt sitt inntog, og med dem ungdomssinn og ungdomshåp. Til gamle Nidaros har Norges sangere stevnet sammen, der skal den lyse fest stå. Det var et fagert skue i dag å se de jublende ungdomsskarer under musikkens toner og med vaiende faner dra gjennom de festsmykkede gater, mens Nidaros'' damer i festlig skrud tilviftet sangerne sin velkomsthilsen og drysset blomster ned på det forbidragende tog. Begeistring stod malt i alles åsyn, alle ante, "det var noe stort", som drog forbi. På den gamle kongsgård stanset toget, der sang de trønderske sangere sin velkomsthilsen (tekst av Sigvald Skavlan, musikk av Edvard Grieg) til de andre sangerbrødre. Festkomiteens formann, overrettssakfører Bergersen, ønsket dem på sangernes og befolkningens vegne velkommen til staden ved Trondhjemsfjordens strender, til byen med de gamle minner. Dette ønske ble ledsaget av befolkningens entusiastiske jubelrop. På de fremmede sangeres vegne takket Johan Behrens, som straks han viste seg på talerstolen ble hilst med jubel. Med vakre ord takket han sangernes varme følelser overfor de "gjeve trøndere".

Den sjette store norske sangerfest er åpnet!

Gid festen måtte bli lys og fager, sang og broderånd trives! Det er en storslagen idé å samle Norges sønner under dagens strid og tummel til med full endrektighet å stemme i Norges ungdoms kor, å "synge seg sammen i et evig tonevell".