Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1883
Trondhjem, 18. mai 1883

Ifølge telegram har i dag riksretten avholdt sitt første møte, skarpe uttalelser var falt angående de medlemmers habilitet som riksrettsdommere, som hadde deltatt i 9. juni-beslutningen. For deres habilitet talte Arctander og Lindstøl, mot assessorene Hansteen og Ottesen. Hele høyesterett (unntatt assessor Lambrechts) stemte for, at de skulle ansees for inhabile, hele lagtinget for deres habilitet. Neste riksrettsmøte i morgen.