Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1883
Trondhjem, 9. mai 1883

Man venter nå en hel del nye litterære frembringelser av våre største forfattere. Alexander Kielland og Jonas Lie skal levere hver sin større roman; Jonas Lie har denne gang ikke skildret sjølivet, men livet i de høyere kretser; måtte da forsøket denne gang bli heldigere enn de foregående. – Henrik Ibsen har omarbeidet sitt ungdomsarbeid "Gildet på Solhaug", og skal utgi det på ny og ledsage det med en fortale, hvori han vil søke å frigjøre seg fra de beskyldninger (som efter min mening er fremført med full grunn), at han har hatt Henrik Hertz'' "Svend Dyrings hus" til forbilde for dette stykke. – Til efteråret vil Bjørnsons nye arbeide "En hanske" forlate pressen. Dette vil vel bli en litterær begivenhet av betydning. – Jeg gleder meg til å få lese alle disse nye arbeider; jeg følger med levende interesse den nyere norske litteraturs utvikling.