Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1883
Trondhjem, 24. april 1883

Ved votering i natt kl.1 besluttet Odelstinget mot 32 stemmer (høyres representanter og en av venstres, Didriksen), at der skal anlegges riksrettsanklage mot den norske regjering.