Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1883
Trondhjem, 22. april 1883

Sammen med noen andre kamerater gav jeg en aftenunderholdning i går. Et av min venn Bødtker forfattet lystspill i 2 akter, "Situasjonen", ble gitt. Latinskolens gymnastikklokale var aldeles overfylt av tilskuere. Jeg utførte fru Brennes rolle. Det er morsomt engang imellom å ha litt avveksling i det trivielle skolestrev, og det utvikler også i ikke ringe grad ens estetiske sans således å beskjeftige seg med sceniske prestasjoner.