Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1883
Trondhjem, 12. april 1883

Debatten om riksrett er nå begynt i Odelstinget. Bang er minoritetens ordfører, rektor Steen majoritetens. Alle de største talere er eller skal opp å tale i denne betydningsfulle, for fedrelandet viktige sak. Ketil Motzfeldt fremkom i mandagsmøtet med utsettelsesforslag, men tok det efter en tids debatt igjen tilbake. Johan Sverdrup har holdt et langt og meget godt foredrag, hvortil replisertes av min onkel, sorenskriver Roll. Debatten fortsettes, en masse talere inntegnet. Debatten blir neppe ferdig i denne uke. Regjeringens stilling hårdnakket.

Sannsynligheten taler for, at riksrett blir nedsatt, og statsrådene domfelt.

Gud vet, hva løsningen blir. Hvordan det enn går, så håper jeg at alt vil skje til fedrelandets vel og fremgang.