Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1883
Trondhjem, 13. mars 1883

Hvor er du dog blitt av? Jeg trenger så titt til deg, jeg lenges og lenges; men du er borte. Mon for bestandig? Akk nei, du har kun flyktet bort for en stund, ikke sant? Du vil komme tilbake og oppslå ditt bo hos meg som i den gode, gamle tid!

Vi, som var så gode venner, som stadig holdt sammen. Du vil ikke slå hånden av meg; jeg vet, at du atter vil erobre mitt hjerte. Men kom snart, innen det er for sent, innen din bleke søster, det mørke tungsinn, ingen plass levner deg, men ganske vinner overmakten. Og kom sterk, kom foredlende, ungdomsfrisk og fager! Og jeg skal jublende takke og prise deg! Gleden er dog den beste eiendom, man kan ha!