Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1883
Trondhjem, 1. mars 1883

Jeg har hatt en vidunderlig deilig tur med min venn. Vi talte lenge sammen om vennskap og kjærlighet. Det er likesom jeg blir et annet menneske, når jeg kommer fra ham og samtalene med ham. Jeg får større mot til å kaste meg ut i livet, større livsglede, nye håp. Jeg kan ikke i ord uttrykke min takknemlighet. Kun mitt hjerte ved å fortelle derom.

Hvor der var høst, bevirker han at der blir vårbrudd!