Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1883
Trondhjem, 22. januar 1883

I dag er det min venns fødselsdag. Jeg skrev på skolebenken et gratulasjonsbrev til ham, hvorpå jeg fikk følgende svar:

 

(Vedheftet billett.)

Hav tak for ønsket kjære ven,

et håb jeg sender dig igjen;

det håb at fremtidstanken maa

med diamantekrone staa

engang i virkeligheds lys

og stande evig, klar og lys;

og vær forvisset altid om,

at alt jeg gav fra hjertet kom,

at samme følelse jeg har,

som du i brevet nu frembar.

Din JB.

 

Der finnes blant de mange mennesker, man ferdes imellom, noen få, man uvilkårlig dras hen til likesom av en ukjent makt. Du har vært en av dem, kjære Johan! Og du har vist deg verdig til mitt vennskap og min kjærlighet. Gid at i det nye år, som du i morgen skal inntrede, fremdeles alt edelt må utvikle seg hos deg.

-----