Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1883
Trondhjem, 1. januar 1883

Gambetta døde noen minutter før midnatt.

-----

Før det nye år opprant, skulle en av verdens første statsmenn, en av de mest frihetsbegeistrede patrioter gå bort.

Frankrike du har mistet en gjev sønn!