Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1882
Göteborg, 7. august 1882

(hotel Göta källare)

Efter å ha passert det tiltalende landskap omkring ruinene av Bohus festning, perspektivet til et av kong Karl 15s vakreste malerier, dampet toget inn på Göteborgs banegård. Göteborgs nærmeste omgivelser må vel nærmest karakteriseres som golde; men byen selv er vakker. Høye, prektige, ofte monumentale bygninger, pene, regelrette gater, holdt i ordentlig stand, samt storartede treplantninger vitner om göteborgernes sjeldne skjønnhetssans. Gjennem flere hovedgater flyter kanaler, langs hvilke der flere steder er plantet trær. Göteborg har derfor også fått navn av Nordens Venedig. I Södra Hamngatan, der, som navnet antyder, fører ned til byens prektige havn, er kunstträdgården. I trädgården finnes alle slags tre og vekster, smakfullt ordnet; det vakre arrangement tiltaler i høy grad. I store drivhus er de mer tropiske planter oppstilt. I den vidstrakte kungspark ligger Göteborgs nye, pene teater. Her finnes også en avstøpning av Molins Bältespännarna. Ovenfor kungsparken er Parkgatan, som omtrent svarer til Drammensveien i Christiania og Humlegården i Stockholm. I nærheten av denne ligger grosserer Dicksons praktfulle bolig. Gjennom skyggefulle alleer spaserer man forbi dette opp til göteborgernes fornemste forlystelsessted, Lorensberg. Her satt ved sine småbord så vel de rikere stilte i samfunnet som arbeideren med sin familie ganske om hverandre. Mine demokratiske følelser følte seg meget sjarmert. Selskapeligheten er et nasjonaltrekk hos det svenske folk – ganske motsatt av hjemme i Norge.

Uheldigvis så jeg Göteborg en søndag; livet og rørelsen i den rike handelsbys gater og på den prektige havn fikk jeg således ikke anledning til å se og beundre.