Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 1: 1882
Lunheim, Hankø, 13. juli 1882

Den siste dag av mitt opphold i Kristiania hadde jeg helliget Henrik Wergeland. Om formiddagen var jeg henne og betraktet "Grotten", Wergelands flerårige bolig. Jeg kjente det kun fra dikt; jeg visste, at Wergeland før ville se det gå opp i flammer, enn at en eller annen høker skulle dra derinn.

Wergelands statue (av billedhugger Bergslien) ligger midt mellom Eidsvolls plass og Studenterlunden, og har således fått den mest passende plass, man kunne tenke seg. Forøvrig tiltalte ikke statuen meg. Wergeland hadde visstnok et langt mere intelligent og åndfullt uttrykk i sitt ansikt, enn Bergslien har formådd å gi det.

-----------

Fra Kristiania dro jeg med dampskip hit ned til Hankø. Av vakre partier, som jeg hadde anledning til å se fra dampskipet, vil jeg i særdeleshet nevne den for sin naturskjønnhet bekjente Jeløy, atskilt fra Moss ved et meget smalt sund. Over hele øya ligger små, pent bygde villaer, endogså kristianiafolk har sine landsteder på den. Øyas areal er for det meste opptatt av vakker gran og furuskog, innimellom finnes dog vakre, lyse engpartier og løvskog (eik og bjørk). Hele bildet av øya er tiltalende, og må jeg regne den blant de vakreste partier av landet, jeg har sett. Den har forøvrig ikke noe av det ville, ensomme, jeg liker så godt. Naturen er mild, yndig og må, tror jeg, helst sees i solskinn.

-----

Så er jeg da havnet på mitt oppholdssted for de kommende uker. Jeg bor i en nydelig sveitserhytte, Lunheim, som svarer aldeles til sitt navn, den ligger på en lun plett nede i en gran og furuskog, ikke langt fra badehotellet. Hvorav jeg har den fordel, at jeg om aftenen oppe på min altan kan lytte til musikkens toner fra societetslokalet.

Her er nesten ingen av min alder her nede ved badet, så jeg går og "stuller" alene, nyter den deilige duft som furutrærne utsender, bader meg og går lange turer ganske solo. Jeg kan riktig si, at jeg lever i idyllisk ro. Så leser og skriver jeg endelig en del, og dermed er min dag besatt.