Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Brukerveiledning
Brukerveiledning


Forsiden

Forsiden har fem elementer:

Knappen "Les kronologisk". Denne åpner menyen med innholdsfortegnelsen

Knappen "Søk i fritekst". Denne åpner menyen med søkedialogen.

Under disse er det lenke til brukerveiledningen.

Under denne er det lenke til Ad Notam Onlines forside.

Til venstre er den blå stolpen med menyen. Den er til stede på alle sider, og åpnes ved at man klikker på den. Den lukkes igjen ved å føre musen vekk.

Det er to måter å tilgå dagbøkene på – kronologisk og via fritekstsøk.

Les kronologisk

Man velger denne metode enten ved å klikke på knappen "Les kronologisk" på forsiden, ved å klikke på den blå menystolpen til venstre eller ved å skrive 'k' på tastaturet. Bindnummer og årstall står som mellomtitler. Rull ned til ønsket dato, og klikk. Nettleseren viser nå det valgte dagboksnotat.

Ved valg av dato, lukkes menyen, og dagboksnotatet vises.

Søk i fritekst

Man velger denne metode enten ved å klikke på knappen "Søk i fritekst" på forsiden, ved å klikke på den blå menystolpen til venstre og klikke på fanen "Fritekstsøk", eller ved å skrive 's' på tastaturet. Skriv søkeord, og trykk Enter. Nettleseren viser nå det første av de funne dagboksnotatene.

Man kan også utløse fritekstsøk ved å dobbeltklikke et ord eller markere flere ord. En mini-dialog blir vist. Denne lukkes ved å fjerne musen eller ved å klikke "Avbryt". Hvis man klikker på "Søk", utføres et fritekstsøk som beskrevet ovenfor.

Navigasjon

Når en side vises, står en linje nest øverstmed eksempelvis dette innhold:

Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1905 ◄ ►

De to første elementene mellom de loddrette strekene er lenker til Ad Notam Onlines hjemmeside og Knagenhjelm-forsiden.

Det siste elementet forteller hvor vi befinner oss i teksten med hensyn til bind og årstall.

Til høyre for dette er det to piler. Den til venstre gir foregående kronologiske oppslag, høyre-pilen det neste.

Hvis man har foretatt et fritekstsøk, vises for eksempel dette innhold:

Ad Notam Online | Forsiden | Fritekstsøk på 'henrik ibsen' (funn 4 av 25) ◄ ►

Det tredje elementet viser hva vi har søkt på og hvilket nummer i rekken av funn nettleseren viser. I dette tilfellet kan vi se at antall funn er 25, og vi ser det fjerde funnet kronologisk sortert.

Fotnoter

Fotnotehenvisninger vises i teksten med en hevet asterisk (stjerne) som man kan klikke på. Fotnoten vises i et popup-vindu som lukkes når musen fjernes fra det.

Noen fotnoter har henvisninger til andre fotnoter. Disse kan klikkes på. Når man har fått vist en slik fotnote, kommer man tilbake til den forrige ved å klikke på venstre-pilen under den vannrette streken nederst.

Noen fotnoter har lenker til andre nettsteder. Disse står på egen linje med en høyre-pil foran. Disse lenkene åpnes i et separat vindu.

Hurtigkommandoer

Man kan bruke tastaturet til enkelte kommandoer:

k - åpner menyen med innholdsfortegnelsen

s - åpner menyen med søkedialogen

ESC - lukker menyen igjen

Venstre og høyre piltast viser forrige og neste tekst